Tau-proteiinin ja sen roolin ymmärtäminen Alzheimerin taudissa

Tau-proteiinin epäsäännöllinen kerääntyminen aivoihin voi muodostaa “taktuja”, jotka tutkijat yhdistävät useisiin aivosairauksiin, mukaan lukien Alzheimerin tautiin. Tällä voi olla vaikutuksia Alzheimerin taudin havaitsemiseen ja hoitoon.

Joka vuosi miljoonat ihmiset maailmanlaajuisesti saavat diagnoosin Alzheimerin taudista. Vaikka tähän sairauteen ei ole parannuskeinoa, tutkijat ottavat tärkeitä harppauksia ymmärtääkseen, miten se kehittyy.

Alzheimerin tautia sairastavien ihmisten aivoja tutkivat tutkijat dokumentoivat epänormaalien tau-proteiiniklusterien sijainnin ja määrän. Tämä artikkeli tutkii, mitä tällä hetkellä tiedämme tausta ja sen roolista Alzheimerin taudissa.

Mikä on tau-proteiini?

Tau-proteiinit ovat rakennekomponentti kaikissa soluissa, mukaan lukien hermosolut, joita kutsutaan neuroneiksi. Tau-proteiinit sitoutuvat pitkiin, ontoihin kuituihin, joita kutsutaan mikrotubuleiksi stabiloimaan niitä.

Mikrotubulukset ovat ristikkäin hilamaisessa rakenteessa neuronin ulkoosassa. Ne antavat hermosolun säilyttää muotonsa. Ne auttavat myös ravinteiden kuljetuksessa ja solujen jakautumisessa.

Miten tau-proteiini vaikuttaa Alzheimerin tautiin?

Tutkijat ovat yhdistäneet Alzheimerin taudin tau-proteiinin epäsäännöllisyyksiin aivoissa. Nämä epäsäännöllisyydet saavat taun irtoamaan mikrotubuluksista, jotka sitten heikkenevät ja romahtavat.

Tämä epänormaali tau paakkuuntuu yhteen muodostaen tiheitä kuituryppyjä, jotka tunnetaan neurofibrillaarisina vyyhtinä. Neurofibrillaarit estävät hermosolujen kyvyn kommunikoida muiden hermosolujen kanssa.

Mukaan a 2022 kirjallisuuskatsaus, tutkimukset osoittavat, että taun neurofibrillaaristen vyyhtien esiintyminen korreloi positiivisesti Alzheimerin taudin oireisiin. Toisin sanoen enemmän tau-kimppuja tarkoittaa yleensä enemmän oireita.

Mutta Alzheimerin tauti on monimutkainen, eikä epänormaali tau ole ainoa havaittava aivomuutos. Beeta-amyloidiproteiinin talletukset, jotka tunnetaan plakkeina, ovat toinen tunnusmerkki.

Tutkijat tutkivat parhaillaan, kuinka nämä kaksi proteiinia ovat vuorovaikutuksessa Alzheimerin taudin kehittymisen vuoksi. Eräs nouseva teoria ehdottaa, että beeta-amyloidiplakit laukaisevat tau-kimppuja leviämään kaikkialle aivoihin.

Onko tau-proteiini yhteydessä muihin dementiatyyppeihin?

Tutkimukset ovat yhdistäneet tau-proteiinin useisiin muihin dementiaa aiheuttaviin sairauksiin. Tauopatiat ovat luokka hermostoa rappeuttavia sairauksia, jotka liittyvät epänormaaliin tau.

Joitakin tunnettuja tauopatioita ovat:

  • argyrofiilinen viljatauti
  • kortikobasaalinen degeneraatio
  • Valitse sairaus
  • progressiivinen supranukleaarinen halvaus
Auttoiko tämä?

Mikä aiheuttaa tau-proteiinin kertymistä?

Asiantuntijat uskovat, että tietyillä molekyylimuutoksilla on rooli Alzheimerin tautiin liittyvässä taun muodostumisessa.

Yhtä tällaista prosessia kutsutaan fosforylaatioksi. Taun fosforylaation aikana entsyymit auttavat fosfaattimolekyylejä sitoutumaan tau:han.

Tutkimukset osoittavat yhteyden lisääntyneen tau-fosforylaation (hyperfosforylaation) ja tau-kimppujen välillä Alzheimerin tautia sairastavien ihmisten aivoissa. Tau-hyperfosforylaatio ei kuitenkaan aina aiheuta taun kertymistä.

Lisäksi ei ole täysin selvää, mikä laukaisee tau-hyperfosforylaation. Yksi hypoteesi viittaa siihen, että kroonisella tulehduksella on roolinsa.

Kuinka lääkärit havaitsevat tau-proteiinin aivoissa?

Lääkärit käyttävät kahta testiä taun kertymisen mittaamiseen aivoissa.

PET-skannaukset ovat eräänlainen aivojen kuvantamistekniikka. Tau-PET:nä tunnetussa kuvantamistestissä käytetään erityistä väriainetta, joka auttaa lääkäreitä visualisoimaan tau-kimppuja aivoissa.

Lääkärit voivat myös mitata tau-proteiinitasoja testaamalla aivoja ympäröivää aivo-selkäydinnestettä. He voivat poistaa tämän nesteen lannepunktion kautta, joka tunnetaan myös nimellä selkäydinhana.

Tutkijat tutkivat myös mahdollisuutta käyttää veripohjaista tau-kertymän merkkiainetta nimeltä p-tau. Toisin sanoen taun havaitseminen voi pian olla mahdollista yksinkertaisella verikokeella.

Onko olemassa Alzheimerin taudin hoitoja, jotka kohdistuvat tau-proteiiniin?

Alzheimerin taudin hoitoja, jotka pysäyttävät tau-hyperfosforylaation ja vyyhtien muodostumisen, kehitetään parhaillaan. Jotkut ovat jopa kliinisissä tutkimuksissa.

Yksi hoitomuoto on rokote, joka on suunniteltu kouluttamaan immuunijärjestelmääsi tuhoamaan epänormaali tau ennen kuin se vaikuttaa hermosoluihin. AADvac1 sillä on potentiaalia hidastaa Alzheimerin taudin etenemistä. Se on parhaillaan kliinisissä kokeissa.

Muita mahdollisia hoitoja ovat proteiinikinaasi-inhibiittorit (PKI) ja proteiinifosfataasi 2A (PP2A) -aktivaattorit, jotka vähentävät tau:n hyperfosforylaatiota.

A 2023 systemaattinen katsaus havaitsi, että tarvitaan lisää kliinisiä tutkimuksia sen osoittamiseksi, onko tämä lähestymistapa tehokas.

Kuinka voin vähentää tau-proteiinia aivoissani luonnollisesti?

Terve tau palvelee monia tärkeitä toimintoja soluissa kaikkialla kehossa.

Seuraavat elämäntapa- ja ruokavaliostrategiat voivat kuitenkin auttaa estämään myrkyllisen taun kertymisen:

  • Ruokavaliostrategiat: MIND-ruokavalion noudattaminen, jossa yhdistyvät Välimeren ja DASH-ruokavalion näkökohdat, voi auttaa parantamaan kognitiivista toimintaa.
  • Harjoittele säännöllisesti: Johdonmukaisen harjoittelun on osoitettu ehkäisevän Alzheimerin tautia ja hidastavan taudin etenemistä.
  • Vähennä riskitekijöitäsi: Vaikka Alzheimerin taudilla on merkittävä geneettinen komponentti, tutkimukset ovat osoittaneet, että tietyt käytökset – kuten stressin vähentäminen, verenpaineen hallinta ja henkisesti aktiivinen pysyminen – voivat vähentää riskiäsi.

Tau-proteiini on tärkeä komponentti kaikissa soluissa, myös aivosoluissa. Terve tau toimii mikrotubulusten stabilointiaineena, joka muodostaa hiloja, jotka auttavat soluja säilyttämään muotonsa.

Mutta tutkimukset yhdistävät taun fosforylaation ja kertymisen aivoihin dementiaan, erityisesti Alzheimerin tautiin. Lääkärit mittaavat usein tau-tasoja diagnosoiessaan Alzheimerin taudin.

Monet nykyiset tutkimukset tutkivat taun roolia Alzheimerin taudissa. Lisäksi kehitteillä on useita hoitoja taun fosforylaation ja kertymisen pysäyttämiseksi tai hidastamiseksi.

Jos haluat lisätietoja kokeellisista hoidoista, keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa tai käy osoitteessa ClinicialTrials.gov.

Lue lisää