Onko PTSD:n ja kivun välillä yhteyttä?

PTSD:hen liittyy usein kroonista kipua. Se johtuu trauman ja stressin fysiologisista ja psykologisista vaikutuksista.

Posttraumaattisen stressihäiriön (PTSD) ja kroonisen kivun välinen yhteys on merkittävä ja monimutkainen. Molemmat usein tehostavat toisiaan.

Kokonaisvaltainen hoito, jossa otetaan huomioon sekä näiden sairauksien fyysiset että psyykkiset näkökohdat, on välttämätöntä kaikkien näistä tiloista selviytyvien yleisen elämänlaadun parantamiseksi.

Voiko PTSD aiheuttaa kroonista kipua?

PTSD-potilaat kokevat usein fyysisiä oireita – mukaan lukien krooninen kipu – jotka voivat johtua trauman ja stressin fysiologisista ja psykologisista vaikutuksista.

Kuinka yleinen PTSD on kroonista kipua kärsivillä ihmisillä?

PTSD-diagnoosien yleisyys kroonista kipua sairastavilla ihmisillä vaihtelee suuresti. 21 tutkimuksen meta-analyysissä havaittiin, että kroonista kipua sairastavien ihmisten PTSD vaihtelee 0–57 prosentin välillä, keskimäärin 9,7 prosenttia.

Yhdysvaltain veteraaniasiainministeriön mukaan noin 15–35 prosentilla kroonista kipua kärsivistä ihmisistä on kuitenkin myös PTSD. Tarkka prosenttimäärä on siis epäselvä.

Tutkimukset raportoivat myös, että se on yleisempää kliinisissä ryhmissä (11,7 %) ja erityisen korkea niillä, joilla on laajalle levinnyt kipu (20,5 %). Mutta se on vähemmän yleistä ei-kliinisissä olosuhteissa (5,1 %).

Se, miten se mitataan, vaikuttaa kuitenkin tuloksiin – itseraportit osoittavat suuremman esiintyvyyden (20,4 %) kuin kliiniset haastattelut (4,5 %). Tutkimusten välillä on myös paljon vaihtelua, joten tarvitaan lisää tutkimusta PTSD:n ja kroonisen kivun välisen yhteyden ymmärtämiseksi.

Miten PTSD vaikuttaa kipuun?

PTSD:n kanssa eläminen voi merkittävästi pahentaa kroonista kipua. Ihmiset, joilla on molemmat sairaudet, kokevat usein lisääntynyttä kivun voimakkuutta sekä psyykkistä kärsimystä, kuten ahdistusta ja masennusta.

PTSD voi myös tehdä kroonisesta kivusta vaikeampaa hallita, mahdollisesti näiden psykologisten tekijöiden vuoksi. PTSD voi jopa vaikuttaa siihen, miten ihmiset havaitsevat kivun ja reagoivat siihen, mikä voi entisestään vaikeuttaa heidän kipukokemustaan.

Vuoden 2018 tutkimuksessa tutkittiin PTSD:n ja kroonisen onnettomuuksien jälkeisen selkäkivun välistä suhdetta. Osallistujat, joilla oli komorbidi PTSD, kokivat voimakkaampaa kipua ja psyykkistä kärsimystä, heikentyneet lämmön havaitsemiskynnykset ja toleranssi.

Tutkijat havaitsivat myös, että kun ihmiset, joilla on sekä PTSD että krooninen kipu, tuntevat enemmän kipua, se johtuu usein siitä, että heillä on tapana katastrofoida kipunsa (eli ajatella sen olevan paljon pahempi kuin se on) ja pelätä liikkumista.

Tämä tukee ajatusta, että nämä tekijät myötävaikuttavat kivun ja pelon kierteeseen molemmissa olosuhteissa.

Toinen 2018 tutkimus havaitsivat, että kroonista kipua ja posttraumaattisia stressioireita (PTSS) kärsivillä ihmisillä oli voimakkaampaa kipua, suurempi kipuun liittyvä vamma ja korkeampi masennus- ja ahdistuneisuusaste verrattuna ihmisiin, joilla ei ollut PTSS:ää.

PTSS vaikutti myös siihen, kuinka kipu liittyi muihin emotionaalisiin ja sosiaalisiin tekijöihin kroonista kipua sairastavilla ihmisillä. Tämä viittaa siihen, että PTSS voi tehdä kivun ja henkilön tunteiden sekä sosiaalisen elämän välisestä suhteesta monimutkaisemman tai vahvemman.

Mikä on PTSD:n ja kipukynnysten välinen suhde?

PTSD:n ja kivun havaitsemisen välinen suhde on monimutkainen ja voi vaihdella traumaattisen tapahtuman luonteen mukaan.

Vuoden 2020 tutkimuskatsaus ei havainnut merkittäviä eroja kivun havaitsemisessa ihmisten välillä, joilla on ja ei ole PTSD.

Vaihtelua kuitenkin ilmeni tarkasteltaessa tiettyjä traumatyyppejä. Ihmisillä, joilla oli taisteluun liittyvä PTSD, kipukynnys oli yleensä kohonnut, kun taas onnettomuuteen liittyvää PTSD:tä sairastavien kipukynnykset olivat laskeneet.

Mitkä ovat yleiset fyysiset PTSD-oireet?

Yleisiä PTSD:hen liittyviä fyysisiä oireita voivat olla:

 • Lihasjännitys: Monilla PTSD-potilailla on lihasjännitystä, mikä johtaa lihaskipuihin tai -särkyihin.
 • Kipu ja aistimuutokset: Jotkut ihmiset kokevat lisääntynyttä herkkyyttä kipulle tai heikentynyttä kivun havaitsemista sekä tunnottomuutta tai pistelyä.
 • Päänsärky: Toistuvat jännityspäänsäryt tai migreenikohtaukset ovat yleisiä.
 • Ruoansulatuskanavan ongelmat: PTSD voi johtaa ruoansulatusongelmiin, kuten ärtyvän suolen oireyhtymään (IBS).
 • Kardiovaskulaariset oireet: Saattaa esiintyä kohonnutta sykettä, korkeaa verenpainetta ja sydämentykytystä.
 • Huimaus ja pyörtyminen: Jotkut ihmiset voivat kokea huimausta, pyörtymistä tai huimauksen tunnetta.
 • Hengitysvaikeuksia: Hyperventilaatio ja hengenahdistus on yhdistetty PTSD:hen.
 • Iho-ongelmat: Ihottuma, nokkosihottuma tai ekseema voivat kehittyä tai pahentua.
 • Heikentynyt immuunitoiminta: PTSD voi heikentää immuunijärjestelmää, jolloin ihmiset ovat alttiimpia sairauksille.

PTSD:n hoitovaihtoehdot

Saatavilla on useita hoitovaihtoehtoja, jotka auttavat sinua hallitsemaan PTSD:tä:

 • Psykoterapiamukaan lukien kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT), altistusterapia, silmien liikkeiden herkkyyden vähentäminen ja uudelleenkäsittely (EMDR) ja ryhmäterapia.
 • Lääkkeetmukaan lukien masennuslääkkeet (kuten SSRI:t tai SNRI:t) ja pratsosiini (Minipress)
 • Itseapustrategiatkuten mindfulness, rentoutumistekniikat, liikunta ja terveellisten elämäntapojen noudattaminen.
 • Tukevat terapiatkuten taideterapia, musiikkiterapia ja eläinavusteinen terapia.
 • Neuvonta- ja tukiryhmät emotionaalista tukea ja selviytymisstrategioita varten.
 • Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidotkuten akupunktio, jooga ja hevosterapia, jota käytetään näyttöön perustuvien hoitojen rinnalla.

Bottom line

PTSD:n ja kroonisen kivun välinen suhde on monimutkainen. Vaikka tutkimukset osoittavat, että niiden välillä on selvä yhteys, PTSD:n esiintyvyys kroonista kipua kärsivillä ihmisillä vaihtelee suuresti.

Näiden olosuhteiden välisen yhteyden ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää tehokkaan hoidon kannalta.

Olipa sinulla krooninen kipu, PTSD tai molemmat, sekä fyysisten että emotionaalisten näkökohtien hoito on avainasemassa oireiden hallinnassa ja yleisen elämänlaadun parantamisessa.

Lue lisää