Hoitaako sähkökonvulsiivinen hoito kaksisuuntaista mielialahäiriötä?

Sähkökonvulsiivinen hoito (ECT) voi auttaa vakauttamaan mielialan muutoksia ja lievittämään kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyviä masennus- tai maanisia jaksoja.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö on monimutkainen mielenterveystila, johon liittyy merkittäviä mielialan ja energiatason muutoksia.

Monissa tapauksissa kaksisuuntainen mielialahäiriö ei reagoi hyvin lääkkeisiin. Tämä voi johtaa toistuviin pahenemisvaiheisiin ja jatkuviin haasteisiin tilan hallinnassa.

Mielenterveysalan ammattilaiset suosittelevat yleensä ECT:tä, kun muut vaihtoehdot eivät ole auttaneet tai kun tila on hengenvaarallinen.

Koska ECT:n turvallisuutta ja tehokkuutta tukeva näyttö jatkaa kasvuaan, terveydenhuollon ammattilaiset voivat kuitenkin suositella sitä aikaisemmaksi vaihtoehdoksi kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon.

Mitä on sähkökouristushoito?

Sähkökonvulsiivinen hoito (ECT) sisältää sähkövirran toimittamisen aivoihisi, tyypillisesti kun olet anestesian ja lihasrelaksanttien alla. Sähkövirrat stimuloivat hallittuja kohtauksia, jotka voivat johtaa muutoksiin aivojen kemiassa.

ECT:n uskotaan vaikuttavan välittäjäaineisiin ja stimuloivan neuroplastisuutta, mikä saattaa tarjota nopeaa helpotusta, kun muut hoidot ovat epäonnistuneet.

Käytetäänkö ECT:tä kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon?

ECT:tä voidaan käyttää kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitona, varsinkin kun muut hoidot, kuten lääkitys ja psykoterapia, eivät ole auttaneet tai kun tarvitaan välitöntä helpotusta vaikeista oireista. ECT voi auttaa vakauttamaan mielialan muutoksia ja vähentämään kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyviä masennus- tai maanisia jaksoja.

Mielenterveysalan ammattilaiset tekevät päätöksen ECT:n käytöstä kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön tapauskohtaisesti huolellisen arvioinnin jälkeen.

Kuinka tehokas ECT on kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa?

ECT voi olla tehokas hoidettaessa vaikeita kaksisuuntaisen mielialahäiriön jaksoja, mukaan lukien masennus, mania ja katatonia. Muista kuitenkin, että henkilökohtainen vastauksesi voi vaihdella riippuen:

 • ikä
 • muut terveysolosuhteet
 • aikaisempaa lääkkeiden käyttöä

Yksi opiskella tarkasteltiin, kuinka kaksisuuntainen mielialahäiriö reagoi ECT-hoitoon Ruotsissa vuosina 2011–2016.

Tärkeimmät havainnot osoittivat, että:

 • ECT oli erittäin tehokas, ja vastausprosentti oli 80,2 %.
 • Ikääntyneet ihmiset kokivat paremman vasteen ECT:lle.
 • Muut sairaudet, kuten pakko-oireinen häiriö (OCD) tai persoonallisuushäiriöt, vähensivät ECT-vastetta.
 • Aiempi lamotrigiinihoito johti heikompaan ECT-vasteeseen.

Jonkin sisällä 2017 tutkimus 522 osallistujaa, joilla oli lääkeresistentti kaksisuuntainen mielialahäiriö ja jotka kärsivät masennuksesta, maniasta, sekatiloista ja katatonisista piirteistä, paljastivat:

 • Osallistujista 68,8 %:lla oli positiivinen vastaus ECT-hoitoon 68,8 %:lla.
 • Suurin vastausprosentti (80,8 %) esiintyi henkilöillä, joilla oli katatonisia piirteitä.
 • ECT oli tehokkaampi ihmisillä, joilla oli lyhyempiä ja lievempiä kaksisuuntaisen mielialahäiriön jaksoja.

Kirjoittajat uskovat, että nämä havainnot haastavat ajatuksen siitä, että ECT:tä tulisi pitää vain viimeisenä keinona vaikeassa ja lääkeresistentissä kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä.

Kuinka monta ECT-istuntoa tarvitaan kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön?

ECT annetaan tyypillisesti sarjana istuntoja, ja yhteinen hoitokuori saattaa sisältää 6-12 istuntoa.

Nämä istunnot järjestetään yleensä muutaman kerran viikossa. Istuntojen tarkkaa määrää voidaan säätää oireidesi, vaikeusasteesi ja hoitosuunnitelmasi perusteella.

Kuka on ihanteellinen ehdokas ECT-hoitoon?

The 2017 tutkimus aiemmin mainittu viittaa siihen, että ECT:tä voidaan pitää tehokkaana ja turvallisena hoitona vaikean ja lääkeresistentin kaksisuuntaisen mielialahäiriön kaikissa vaiheissa.

Tämä sisältää kaksisuuntaisen mielialahäiriön, johon liittyy:

 • vakava masennus
 • katatoniset piirteet (liikkumisvaikeudet, tokkuraisuus, puhekyvyttömyys ja jäykkyys)
 • sekatilat (masennus- ja maanisten oireiden yhdistelmä, jotka esiintyvät samanaikaisesti)
 • mania (tietyissä tapauksissa, mukaan lukien vakavat ja lääkeresistentit maniajaksot tai henkeä uhkaava fyysinen uupumus)
 • nopea pyöräilykurssi (jota pidetään vaihtoehtona lääkeresistenttien jaksojen yhteydessä)

Jonkin sisällä 2015 tutkimusylläpito-ECT:n havaittiin vähentävän merkittävästi täysien sairaalahoitopäivien määrää potilailla, joilla oli vaikea kaksisuuntainen mielialahäiriö tai skitsoaffektiivinen häiriö, ja useimmat henkilöt tarvitsevat akuutteja ECT-istuntoja ylläpitovaiheen aikana.

Onko ECT turvallinen?

ECT katsotaan yleensä turvalliseksi, kun koulutetut ammattilaiset antavat sen kontrolloidussa lääketieteellisessä ympäristössä.

Vaikka ohjeet suosittelevat usein ECT:tä viimeisenä keinona, käytännössä sitä harkitaan joskus aikaisemmin kuin lääkitystä tietyissä kriittisissä tapauksissa.

Mitkä ovat pitkän aikavälin puoli tehosteita ECT:stä?

ECT:n pitkäaikaiset sivuvaikutukset ovat yleensä harvinaisia. Silti joitain ECT:hen liittyviä mahdollisia pitkän aikavälin huolenaiheita ovat:

 • Muistiongelmat: Muistiongelmat, jotka liittyvät erityisesti lyhytaikaiseen muistiin ja kykyyn muistaa viimeaikaisia ​​tapahtumia, ovat yleisimmin raportoituja pitkäaikaisia ​​sivuvaikutuksia.
 • Kognitiiviset muutokset: Jotkut henkilöt voivat kokea kognitiivisia muutoksia, kuten keskittymis-, huomio- tai kognitiivisen prosessointinopeuden vaikeuksia. Nämä muutokset ovat yleensä lieviä ja tilapäisiä, mutta voivat viipyä pienessä osassa tapauksia.
 • Hampaiden ja suun terveys: Harvoin ECT voi johtaa hammasongelmiin, jotka liittyvät suusuojaimiin ja lihasten supistuksiin kohtausten aikana. Yhdessä vuodelta 2020 tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että kaikista suoritetuista ECT-hoitosarjoista vain 0,2 % johti hammasmurtumaan. Tämä vastaa kahta hammasmurtumaa jokaisesta 1000 suoritetusta ECT-hoitosarjasta.
 • Murtumat: Luunmurtumat ovat erittäin harvinainen ECT:n komplikaatio: noin 3,56 miljoonaa euroa kohti ECT-hoidot. Tämä määrä on huomattavasti pienempi kuin riski, joka liittyy muihin lääketieteellisiin toimenpiteisiin, kuten kolonoskopioihin tai yleisanestesiaan.

Bottom line

ECT voi olla tehokas hoitovaihtoehto henkilöille, joilla on vaikea ja lääkeresistentti kaksisuuntainen mielialahäiriö. Se on osoittanut positiivisia vasteprosentteja häiriön eri vaiheissa, mukaan lukien masennus, mania ja katatonia.

Jotkut tutkijat ehdottavat, että ECT:tä tulisi pitää kaksisuuntaisen mielialahäiriön aikaisempana hoitovaihtoehtona mieluummin kuin myöhemmin. Kuten minkä tahansa lääketieteellisen toimenpiteen yhteydessä, sinun ja terveydenhuoltotiimisi tulee kuitenkin arvioida huolellisesti ECT:n hyödyt ja riskit määrittääkseen, sopiiko se sinulle.

Lue lisää