Mitkä ovat stimuloivaa toimintaa Alzheimerin tautia sairastaville?

Osallistuminen stimuloivaan toimintaan voi hidastaa kognitiivista heikkenemistä ja parantaa yleistä elämänlaatua.

Alzheimerin tauti on yleisin dementian muoto. Sille on ominaista krooninen, progressiivinen kognitiivisten, sosiaalisten ja päivittäisten toimintojen heikkeneminen, joka ylittää sen, mitä tyypilliseltä ikääntymiseltä voidaan odottaa.

Kun Alzheimerin tautia sairastavat ihmiset harjoittavat säännöllisesti stimuloivaa toimintaa, kuten sanapelejä, tanssia tai musiikkiterapiaa, he voivat auttaa ylläpitämään kognitiivisia toimintoja, parantamaan muistiaan ja mahdollisesti viivästyttämään taudin etenemistä.

Kuinka stimuloiva toiminta auttaa Alzheimerin tautia sairastavia ihmisiä?

Stimuloiva toiminta voi olla hyödyllistä Alzheimerin tautia sairastaville ihmisille useilla tavoilla:

  • Ylläpidä kognitiivisia toimintoja: Henkistä ponnistelua vaativiin toimiin osallistuminen, kuten palapelit, lukeminen tai pelit, voi auttaa stimuloimaan ja ylläpitämään kognitiivisia toimintoja. Erityisesti muistitoiminnot, kuten muistoterapia (kun sinua rohkaistaan ​​muistamaan menneitä tapahtumia), voivat parantaa muistin hakua ja ylläpitää yhteyttä menneisyyteen.
  • Paranna emotionaalista hyvinvointia: Stimulointi voi auttaa parantamaan emotionaalista hyvinvointia vähentämällä stressiä, ahdistusta ja masennusta. Aktiviteetit, kuten taide, musiikki tai puutarhanhoito, voivat tarjota tarkoituksenmukaisuuden, saavutuksen ja ilon tunteen, mikä voi vaikuttaa myönteisesti mielialaan ja yleiseen hyvinvointiin.
  • Lisää sosiaalista vuorovaikutusta: Osallistuminen stimuloivaan toimintaan voi rohkaista sitoutumista muiden kanssa, mikä voi auttaa vähentämään eristäytymisen tunnetta ja edistämään sosiaalisia yhteyksiä.

Yhä useammat tutkimukset viittaavat siihen, että stimuloiva toiminta voi myös suojata tulevaa kognitiivista heikkenemistä ja dementiaa vastaan.

Yksi opiskella 7 917 vanhemmasta ihmisestä havaitsi, että niillä, jotka harjoittivat enemmän kognitiivista toimintaa ja kuuluivat useampaan sosiaaliseen kerhoon, oli pienempi riski sairastua dementiaan lähes 10 vuotta myöhemmin.

Toinen opiskella havaitsi, että toistuva osallistuminen kognitiivisesti stimuloiviin toimintoihin, erityisesti pelien ja pulmapelien pelaamiseen, voi auttaa säilyttämään aivorakenteita ja kognitiivisia toimintoja keski-ikäisillä ja vanhemmilla aikuisilla, joilla on lisääntynyt Alzheimerin taudin riski.

Kognitiivinen toiminta Alzheimerin taudille

Osallistuminen stimuloivaan kognitiiviseen toimintaan voi auttaa parantamaan muistia, ongelmanratkaisutaitoja ja kielitaitoja.

Muistipelit

Muistia haastavat toiminnot, kuten sanapelit, ristisanatehtävät ja muistipelit, voivat auttaa parantamaan kognitiivisia toimintoja ja stimuloimaan muistin palauttamista.

Tämäntyyppiset pelit voidaan mukauttaa henkilön kykytason mukaan ja ne voivat tarjota nautinnollisen tavan harjoittaa aivoja.

Muisteluterapia

Muisteluterapia rohkaisee Alzheimerin tautia sairastavia ihmisiä muistamaan ja puhumaan menneistä tapahtumista ja muistoista. Tämä auttaa stimuloimaan kognitiivisia toimintoja ja parantaa muistin palautumista.

Tuttujen aiheiden tai tapahtumien muisteleminen menneisyydestä voi myös tarjota tutun ja mukavuuden tunteen.

Lukeminen

Lukeminen voi olla erinomainen kognitiivinen stimulaatiotoiminto, varsinkin jos henkilö on aiemmin pitänyt lukemisesta.

Kirjojen, aikakauslehtien tai sanomalehtien lukeminen voi parantaa kielitaitoa, edistää keskittymiskykyä ja aktivoida mielikuvitusta.

Fyysiset aktiviteetit Alzheimerin taudille

Fyysiset aktiviteetit, kuten kävely, tanssiminen tai puutarhanhoito, voivat auttaa Alzheimerin tautia sairastavia ihmisiä säilyttämään fyysisen terveytensä, tasapainonsa ja hyvinvointinsa.

Kävely

Kävely on yksinkertainen, vähävaikutteinen fyysinen aktiviteetti, jota voidaan tehdä sisällä tai ulkona, riippuen henkilön liikkumisesta ja turvallisuudesta.

Säännöllinen kävely voi parantaa sydän- ja verisuoniterveyttä, edistää lihasvoimaa ja tukea yleistä fyysistä hyvinvointia.

Hellävaraisia ​​harjoituksia

Hellävaraisia ​​harjoituksia, kuten venyttelyä tai istuva urheilua, voidaan muokata vastaamaan Alzheimerin tautia sairastavien ihmisten kykyjä ja rajoituksia.

Esimerkiksi yksinkertaisten ilmapallopelien pelaaminen, kuten ilmapallon tai rantapallon heittäminen edestakaisin tuolista, voi parantaa käsien ja silmän koordinaatiota, motorisia taitoja ja sosiaalista vuorovaikutusta.

Taiji

Tai chi, joka yhdistää hitaat, virtaavat liikkeet syvään hengitykseen ja mindfulnessiin, voi auttaa parantamaan tasapainoa, joustavuutta ja kognitiota.

Yksi arvostelu Yhdeksästä tutkimuksesta havaittiin, että tai chi voi parantaa lyhytaikaista kognitiivista toimintaa vanhuksilla, jotka ovat dementian alkuvaiheessa.

Tanssiminen

Tanssi on hauskaa ja mukaansatempaavaa fyysistä toimintaa, joka voi tarjota monia etuja, kuten parantaa sydän- ja verisuoniterveyttä, tasapainoa ja koordinaatiota.

Tanssi voi myös stimuloida kognitiivista toimintaa yhdistämällä rytmiä, musiikkia ja liikettä.

Puutarhanhoito

Puutarhanhoito voi olla palkitsevaa fyysistä toimintaa, jonka avulla Alzheimerin tautia sairastavat ihmiset voivat olla yhteydessä luontoon, harjoittaa aististimulaatiota ja osallistua merkityksellisiin tehtäviin.

Aktiviteetit, kuten istutus, kastelu tai kitkeminen, voivat tarjota kevyttä liikuntaa ja edistää yleistä hyvinvointia.

Ryhmätoimintaa Alzheimerin taudin hoidossa

Sosiaalinen vuorovaikutus on tärkeää Alzheimerin tautia sairastaville, koska se voi auttaa vähentämään sosiaalista eristäytymistä, parantamaan mielialaa ja parantamaan yleistä elämänlaatua.

Musiikkiterapiaryhmät

Viime vuosien aikana musiikkiinterventioiden suosio on kasvanut tehokkaina ei-lääkkeiden interventioina Alzheimerin tautia sairastaville.

Musiikkiterapiaryhmissä voi olla laulamista, soittimien soittamista, musiikin kuuntelua tai musiikkitoimintaa. Musiikilla on osoitettu olevan myönteinen vaikutus kognitioon, mielialaan ja emotionaaliseen hyvinvointiin ja se voi edistää osallistujien välisiä sosiaalisia yhteyksiä.

Tämä on tärkeää sellaisenaan todisteita väittää, että musiikkimuisti voi säilyä ennallaan Alzheimerin tautia sairastavilla ihmisillä, vaikka he kokisivat nopeaa kognitiivista heikkenemistä.

Muistokahvilat

Muistikahvilat ovat sosiaalisia ryhmiä, jotka on suunniteltu erityisesti Alzheimerin tautia sairastaville ja heidän omaishoitajilleen.

Nämä tapaamiset tarjoavat tukevan ympäristön seurustelemiseen, pelaamiseen ja kokemusten jakamiseen muiden dementian haasteita ymmärtävien kanssa. Muistokahvilat voivat tarjota aktiviteetteja, kuten musiikkia, taidetta ja muistokeskusteluja.

Ryhmäliikuntatunnit

Ryhmäliikuntatunnit, kuten tuolijooga, tanssitunnit tai lempeät kunto-ohjelmat, voivat tarjota fyysistä aktiivisuutta, kognitiivista stimulaatiota ja sosiaalista sitoutumista Alzheimerin tautia sairastaville.

Bottom line

Stimulointitoiminnot, kuten muistipelit, lempeät fyysiset harjoitukset ja musiikkiterapia, voivat auttaa Alzheimerin tautia sairastavaa henkilöä ylläpitämään kognitiivisia toimintoja ja mahdollisesti viivästyttää taudin etenemistä.

Jos hoidat Alzheimerin tautia sairastavaa henkilöä, muista neuvotella dementian hoitoon erikoistuneen terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, koska he voivat antaa henkilökohtaisia ​​suosituksia sopivista toiminnoista rakkaallesi.

Lue lisää