Voiko antiparasiittilääke fenbendatsoli hoitaa haimasyöpää?

Antiparasiittiset lääkkeet, kuten fenbendatsoli, ovat kiinnittäneet haimasyöpää tutkivien tutkijoiden huomion. Varhaisissa tutkimuksissa ne ovat osoittaneet lupauksia syöpäsolujen kasvun ja leviämisen estämisessä.

Haimasyöpä on yksi aggressiivisimmista syövän muodoista, ja sen eloonjäämisaste on alhainen. Tämä sairaus tunnetaan myöhäisvaiheen diagnoosistaan ​​ja rajallisista hoitovaihtoehdoistaan. Tämän seurauksena tutkijat etsivät jatkuvasti uusia lähestymistapoja sen hallintaan.

Vaikka useat varhaiset tutkimukset ovat antaneet alustavia todisteita siitä, että fenbendatsolilla (Panacur, Safe-Guard) on potentiaalia erityyppisten syöpien, mukaan lukien haimasyövän, hoidossa, tarvitaan lisätutkimuksia sen onnistumisen ja turvallisuuden määrittämiseksi kliinisissä ihmistutkimuksissa.

Käydään läpi olemassa oleva tutkimus ja todisteet fenbendatsolin käytöstä haimasyövän hoidossa.

Mikä on fenbendatsoli?

Fenbendatsoli on laajakirjoinen anthelminttinen lääke, jota käytetään pääasiassa eläinlääketieteessä eläinten maha-suolikanavan loisten hoitoon. Se kuuluu bentsimidatsolilääkkeiden luokkaan ja on tehokas erilaisia ​​loisia, mukaan lukien sukkulamatoja, hakamatoja, piiskamatoja ja tiettyjä eläinten heisimatoja vastaan.

Vaikka fenbendatsoli formuloitiin alun perin eläinlääkintäkäyttöön, alustava tutkimus ehdottaa, että fenbendatsoli voi estää syöpäsolujen kasvua ja indusoida syöpäsolukuolemaa erilaisten mekanismien kautta, kuten häiritsemällä mikrotubulusten muodostumista ja estämällä glukoosin ottoa.

Fenbendatsolin käyttö haimasyöpään on kuitenkin vielä kokeellista, ja lisää tutkimuksia tarvitaan sen onnistumisen ja turvallisuuden määrittämiseksi ihmisillä.

Fenbendatsoli haimasyöpään

Vaikka fenbendatsoliin haimasyövän hoitoon keskittyy vain vähän tutkimuksia, useat tutkimukset ovat tutkineet sen syöpää ehkäiseviä ominaisuuksia yleisesti. Mutta tutkimus on vielä alkuvaiheessa, ja lisää tutkimusta, mukaan lukien kliiniset tutkimukset, tarvitaan sen onnistumisen ja turvallisuuden määrittämiseksi haimasyöpää sairastavilla ihmisillä.

Mikrotubulusten rikkoja

Vaikka fenbendatsolin mahdollisten syövänvastaisten vaikutusten takana olevia tarkkoja mekanismeja tutkitaan edelleen, tutkijat viittaavat siihen, että fenbendatsoli saattaa häiritä mikrotubuluksia, jotka ovat solun jakautumiseen ja kasvuun osallistuvia rakenteita. Fenbendatsoli voi myös estää syöpäsolujen jakautumista ja lisääntymistä häiritsemällä mikrotubulusten toimintaa.

Mebendatsoli

Useat tutkimukset tutkivat toista anthelminttistä lääkettä, tätä ihmisille formuloitua, mebendatsolia sen mahdollisten syövänvastaisten ominaisuuksien vuoksi. Vaikka mebendatsoli kuuluu samaan lääkeluokkaan kuin fenbendatsoli ja saattaa jakaa joitakin yhtäläisyyksiä niiden mahdollisissa syövänvastaisissa ominaisuuksissa, ne eivät ole samoja.

A 2022 tutkimus korosti mebendatsolin potentiaalia yhdessä kohdennetun hoitolääkkeen regorafenibin kanssa edenneen paksusuolensyövän hoidossa. Vaikka tämä tutkimus keskittyi paksusuolen syöpään, havainnot viittaavat siihen, että mebendatsolin syövän vastainen vaikutus ulottuu muihin syöpätyyppeihin, mukaan lukien haimasyöpä.

Jos harkitset fenbendatsolin tai mebendatsolin käyttöä haimasyövän hoitoon, harkitse keskustelua terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, joka voi opastaa sinua sopivimpaan hoitoon tilasi perusteella.

Fenbendatsolisyöpätutkimukset

Tällä hetkellä saatavilla on vain vähän tietoa meneillään olevista kliinisistä tutkimuksista, joissa tutkitaan erityisesti fenbendatsolin käyttöä syövän hoidossa. Suurin osa fenbendatsolin mahdollisia syövänvastaisia ​​vaikutuksia koskevista tutkimuksista on ollut prekliinisiä tai havainnointitutkimuksia eläinmalleilla ja soluviljelmillä.

Vaikka nämä tutkimukset ovat osoittaneet lupaavia tuloksia, saatavilla oleva näyttö on edelleen alustavaa, ja tiukempi tutkimus, mukaan lukien kliiniset kokeet, on tarpeen fenbendatsolin turvallisuuden ja menestyksen määrittämiseksi syövän hoidon terapeuttisena vaihtoehtona.

Näiden kliinisten tutkimusten tavoitteena olisi määrittää fenbendatsolin asianmukainen annostus ja hoito-ohjelma eri syöpätyypeille, arvioida sen onnistumista verrattuna standardihoitoihin ja testata sen turvallisuutta haimasyöpäpotilailla.

Mitkä ovat menestyneimmät haimasyövän hoidot?

Haimasyöpä on haastava sairaus hoitaa, ja hoitovaihtoehdot voivat vaihdella syövän vaiheen ja ominaisuuksien mukaan.

Mutta joitain menestyneimmistä haimasyövän hoidoista ovat:

Leikkaus

Kirurgiset toimenpiteet ovat elintärkeitä haimasyövän hoidossa, erityisesti paikallisten kasvainten hoidossa. Leikkauksen tarkoituksena on poistaa kasvain ja kaikki vahingoittuneet ympäröivät kudokset. Lääkäri voi suorittaa erilaisia ​​kirurgisia toimenpiteitä taudin laajuuden mukaan.

Sädehoito

Sädehoito käyttää korkeaenergisiä röntgensäteitä syöpäsolujen kohdistamiseen ja tuhoamiseen. Sitä voidaan käyttää ennen leikkausta, leikkauksen jälkeen tai lievittävänä hoitona elämänlaadun parantamiseksi ja oireiden lievittämiseksi.

Kemoterapia

Kemoterapiassa käytetään lääkkeitä tuhoamaan syöpäsoluja tai estämään niiden kasvua. Sitä voidaan antaa ennen leikkausta tai sen jälkeen tai edenneen tai metastaattisen haimasyövän ensisijaisena hoitona.

Yleisiä haimasyövän kemoterapialääkkeitä voivat olla gemsitabiini ja nab-paklitakseli, ja yleinen hoito-ohjelma on FOLFIRINOX (neljän lääkkeen yhdistelmä).

Immunoterapia

Immunoterapia käyttää elimistön immuunijärjestelmää syöpää vastaan. Se sisältää lääkkeitä, jotka aktivoivat immuunijärjestelmän tunnistamaan syöpäsoluja ja hyökkäämään niitä vastaan. Vaikka sitä vielä tutkitaan kliinisissä tutkimuksissa, immunoterapia on osoittanut lupaus hoitovaihtoehtona tietyntyyppisille haimasyöville.

Palliatiivinen hoito

Tämä keskittyy parantamaan pitkälle edennyttä haimasyöpää sairastavien ihmisten elämänlaatua. Sen tarkoituksena on lievittää erilaisia ​​oireita ja tukea emotionaalisten ja psyykkisten haasteiden hallintaa. Sitä voidaan antaa myös parantavien hoitojen rinnalla.

Lue lisää haimasyövän hoidosta.

Ottaa mukaan

Varhaisten prekliinisten tutkimusten mukaan fenbendatsoli, loislääke, osoittaa potentiaalia haimasyövän hoidossa. Mutta lisää tutkimusta ja kliinisiä tutkimuksia tarvitaan ennen kuin johtopäätöksiä sen menestyksestä voidaan tehdä.

Lue lisää