Mikä on TOVA ja miten se testaa ADHD:tä?

TOVA on tietokonetesti, joka auttaa diagnosoimaan ADHD:n arvioimalla huomiokykyä.

ADHD on hermoston kehityshäiriö, jolle on tunnusomaista tarkkaamattomuuden, yliaktiivisuuden ja impulsiivisuuden oireet. Tarkka ADHD-diagnoosi on tärkeä, koska sen avulla voit saada asianmukaista tukea ja hoitoa oireidesi tehokkaaseen hallintaan ja elämänlaadun parantamiseen.

Test of Variables of Attention (TOVA) on tietokoneistettu arviointityökalu, jota käytetään yleisesti ADHD:n diagnosoinnissa. Mittaamalla huomioimiseen liittyviä kykyjä, kuten jatkuvaa huomiota, impulsiivisuutta ja vasteajan vaihtelua, TOVA tarjoaa objektiivista dataa, joka täydentää muita diagnostisia tietoja.

Mikä on ADHD:n TOVA-testi?

TOVA on jatkuva suorituskykytesti (CPT), jota käytetään huomioimiseen liittyvien vaikeuksien ja ADHD:hen liittyvien oireiden arvioimiseen.

Esittämällä visuaalisia ärsykkeitä ja analysoimalla vastauksiasi se mittaa seuraavat:

 • jatkuva huomio (kyky säilyttää keskittymiskyky ajan mittaan)
 • vasteajan vaihtelu (vastenopeuden johdonmukaisuus)
 • impulsiivisuus (taipumus reagoida hätäisesti ilman asianmukaista harkintaa)
 • yleistä huomiokykyä

TOVA luo sitten suorituskykypisteitä, joita käytetään huomioimiseen liittyvien kykyjen arvioimiseen ja auttamaan ADHD:n diagnosoinnissa ja hoidossa.

Mikä on TOVA-muoto?

TOVA annetaan tyypillisesti tietokoneella, ja se sisältää sarjan visuaalisia ärsykkeitä, jotka yleensä esitetään kirjainten tai muotojen muodossa.

TOVA:n aikana näet tietokoneen näytön, jossa kirjaimet tai symbolit näkyvät. Sinun tehtäväsi on painaa painiketta, kun näet tietyn kirjaimen, mutta pidättäydy painamasta sitä muiden kirjainten kohdalla. Testi mittaa reaktioaikaasi, vastauksesi johdonmukaisuutta ja virheprosenttia.

Mitä TOVA mittaa?

TOVA mittaa seuraavia taitoja:

 • Jatkuvaa huomiota: arvioi kykyäsi säilyttää keskittymiskykysi ja huomiosi pitkän ajan kuluessa
 • Vasteaika: mittaa, kuinka nopeasti reagoit tiettyihin ärsykkeisiin testin aikana
 • Vasteajan vaihteluy: arvioi, kuinka johdonmukaisesti pystyt vastaamaan tasaiseen tahtiin
 • Impulsiivisuus: arvioi taipumuksesi reagoida hätäisesti tai impulsiivisesti ilman asianmukaista harkintaa
 • Huomio suorituskyky: antaa kokonaisarvion huomiokyvystäsi

Miten TOVA määrittää ADHD:n?

TOVA ei suoraan määritä ADHD:tä yksinään, vaan se toimii diagnostisena työkaluna muiden kliinisten arviointien rinnalla. Se tarjoaa objektiivista tietoa huomiokykyisistä kyvyistä, kuten jatkuvasta huomiosta ja impulsiivisuudesta.

Yhdistämällä TOVA-tulokset kattavaan arviointiin, joka sisältää kliiniset haastattelut, käyttäytymishavainnot ja sairaushistorian, terveydenhuollon ammattilaiset saavat paremman käsityksen huomioihisi liittyvistä taidoistasi, mikä johtaa tarkempaan ADHD-arviointiin.

Onko TOVA luotettava?

Kyllä, TOVAa pidetään luotettavana arviointityökaluna, koska se tarjoaa objektiivista ja standardoitua näyttöä.

Tutkimukset viittaavat siihen, että ihmiset, joilla on todellinen ADHD, suorittavat CPT:t eri tavalla kuin ihmiset, joilla ei ole ADHD:tä, mikä tukee näiden testien pätevyyttä.

Jonkin sisällä 2007 tutkimus Taiwanilaisista lapsista tutkijat arvioivat TOVA:n pätevyyttä ja luotettavuutta ADHD:n diagnosoinnissa. He vertasivat 31 lasta, joilla oli ADHD, ja 30 tyypillisesti kehittyvää lasta käyttäen TOVAa ja Child Behavior Checklist (yleisesti käytetty psykologinen kyselylomake).

ADHD-ryhmä osoitti huonompia tuloksia vasteajan vaihtelussa, korkeammat ADHD-pisteet ja lisääntynyt hyperaktiivisuus CBCL:ssä. Tutkimuksessa todettiin, että TOVA:lla oli hyvä johdonmukaisuus ja se tarjosi päteviä huomion ja impulsiivisuuden mittareita.

Vuoden 2019 tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, onko TOVAlla havaittu käytännön vaikutuksia, jotka ovat toistuvista testauksista johtuvia parannuksia suorituskyvyssä pikemminkin kuin todellisia huomionmuutoksia.

Tulokset osoittivat, että TOVA-pisteissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia ajan mittaan, mikä viittaa siihen, että testi tarjoaa aitoja huomionmittauksia, eivätkä käytännön vaikutukset vaikuta siihen.

Voiko TOVA havaita henkilöt, jotka teeskentelevät ADHD-oireita?

Jotkut henkilöt (useammin teini-ikäiset ja aikuiset) voivat teeskennellä ADHD:ta saadakseen piristävää lääkitystä tai erityisiä akateemista majoitusta. Tutkimukset kuitenkin viittaavat siihen, että TOVA ja muut jatkuvat suorituskykytestit (CPT) ovat yleensä luotettavia erottamaan aidot ADHD-oireet väärennetyistä tai liioitelluista.

Yksilöt, jotka yrittävät teeskennellä ADHD:ta, menevät usein pitkälle, suorittaen tarkoituksella huonosti ja tekevät enemmän virheitä laiminlyönnistä ja toimituksista yrittäen osoittaa huomionhallinnan ja impulsiivisuuden puutetta.

Heidän ponnisteluistaan ​​huolimatta heidän suorituskykynsä eroaa aidon ADHD:n omaavista henkilöistä, erityisesti sellaisilla mittareilla kuin reaktioajan vaihtelu tai reaktioajan muutos.

Paljonko TOVA maksaa?

Suoraan TOVA Companyn verkkosivustolta TOVA 9. painoksen testi maksaa 995 dollaria plus postituskulut. TOVA:n hinta voi kuitenkin vaihdella useista tekijöistä, kuten sijainnista, testin suorittavasta terveydenhuollon ammattilaisesta ja siitä, annetaanko se osana kattavaa arviointia vai yksittäisenä testinä.

Merkkejä, jotka lapsesi tulisi testata ADHD:n varalta

On olemassa useita merkkejä, jotka voivat viitata siihen, että lapsen tulisi testata ADHD: n varalta. Näitä merkkejä ovat:

 • tarkkaamattomuus
 • hyperaktiivisuus
 • impulsiivisuus
 • huono akateeminen suoritus
 • käyttäytymisongelmat (vaikeus noudattaa sääntöjä, näytellä tai olla häiritsevä sosiaalisissa tilanteissa)
 • tunneongelmat (vaikeudet hallita tunteita, toistuvat mielialan vaihtelut tai kärsimättömyys)
 • parisuhteen vaikeudet

Bottom line

TOVA on tietokonepohjainen testi, joka auttaa diagnosoimaan ADHD:n tarjoamalla objektiivista tietoa huomiokykyisistä kyvyistä, kuten jatkuvasta huomiosta ja impulsiivisuudesta. Se on luotettava ja pätevä arvio, joka voi erottaa ADHD:tä sairastavat henkilöt heidän suorituskykynsä perusteella.

Jos epäilet, että sinulla tai lapsellasi on ADHD ja haluat ottaa TOVAa, on tärkeää neuvotella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa saadaksesi ohjeita. He voivat arvioida oireesi, antaa kattavan arvion ja määrittää, sopiiko TOVA tilanteeseesi.

Lue lisää