Miksi moniajo voi olla haastavampaa ihmisille, joilla on ADHD

Moniajoon kuuluu priorisointi ja henkinen siirtyminen tehtävästä toiseen, taidot, jotka voivat olla haastavia ADHD:n kanssa.

Nopeatempoisessa ja moniajoon suuntautuvassa maailmassamme kykyä hoitaa useita tehtäviä tehokkaasti pidetään usein arvokkaana taitona.

Mutta henkilöillä, joilla on tarkkaavaisuushäiriö ja hyperaktiivisuushäiriö (ADHD), moniajon ja heidän kognitiivisten kykyjensä välinen suhde on melko monimutkainen.

Tutkimus ehdottaa, että moniajo perustuu tiettyihin aivojärjestelmiin, jotka ovat vastuussa toimeenpanon ohjauksesta ja jatkuvasta huomiosta, johon ADHD:n tiedetään vaikuttavan.

Tämä herättää kysymyksen: kohtaavatko ADHD:sta kärsivät henkilöt enemmän haasteita moniajossa piittaamattomuuden ja impulsiivisuuden taustalla olevien oireidensa vuoksi?

Mitä on moniajo?

Moniajo tarkoittaa kykyä suorittaa useita tehtäviä tai toimintoja samanaikaisesti tai nopeasti peräkkäin, usein vaihtaen huomiota niiden välillä. Se vaatii kognitiivista joustavuutta, tehtävien priorisointia, huomionhallintaa ja kykyä siirtää painopistettä tehtävien välillä.

Moniajo voi tapahtua erilaisissa ympäristöissä, kuten työympäristöissä, koulutusympäristöissä ja päivittäisissä rutiineissa, ja se on yleistynyt nykyaikaisessa yhteiskunnassamme, jolle on ominaista jatkuva yhteys ja tiedon ylikuormitus.

Esimerkki moniajosta voi olla henkilö, joka kuuntelee samanaikaisesti podcastia työskennellessään tietokoneella tai keskustelee puhelinkeskustelun aikana illallista laittaessa.

Onko moniajo haastavampaa ADHD-potilaille?

ADHD-potilailla on monimutkainen suhde moniajoon.

Toisaalta ADHD:n luonne, mukaan lukien keskittymisvaikeudet, impulsiivisuus ja hyperaktiivisuus, voi vaikeuttaa useiden tehtävien tehokasta jongleerausta samanaikaisesti. Tämä voi johtaa tehokkuuden heikkenemiseen, lisääntyneisiin virheisiin ja vaikeuksiin ajatusten ja toimien organisoinnissa.

Silti jatkuva uusien ja jännittävien ärsykkeiden etsiminen voi edistää tietyn tason mukavuutta, kun kohdataan moniajoympäristön muuttuvat vaatimukset. Tämä luonnollinen taipumus uutuuksien etsimiseen ja taipumus tehtävänvaihtoon voi johtaa havaittuun helppouteen siirtymisessä eri toimintojen välillä.

Mutta tästä taipumuksesta huolimatta moniajo on edelleen haastavaa, koska se voi silti johtaa merkittäviin laskuihin tuottavuudessa ja päätöksenteossa.

Vuonna 2011 tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin 45 ADHD-miehen ja 42 aikuisen, joilla ei ollut ADHD:tä, moniajokykyjä.

Yllättäen tulokset osoittavat, että ADHD:tä sairastavat aikuiset eivät osoittaneet heikentynyttä moniajosuorituskykyä standardoidussa tehtävässä, mikä viittaa siihen, että johtotehtävien puutteet eivät välttämättä vaikuta merkittävästi moniajoon tässä erityisessä kontekstissa.

Silti aikuiset, joilla oli ADHD, ilmoittivat paremmasta mielialasta ja korkeammasta motivaatiosta tilassa, jossa he keskittyivät yhteen tehtävään kerrallaan ilman jatkuvaa vaihtamista tai seurantaa.

Tämä viittaa siihen, että tehtävärakenne, joka minimoi häiriötekijöitä ja vähentää johdon hallinnan vaatimuksia, voi hyödyttää ADHD-potilaita mielialan ja motivaation kannalta.

Onko ADHD-potilailla vaikeuksia vaihtaa tehtäviä?

Vaikka ADHD-potilaat usein keskeyttävät itsensä ja heillä on taipumus etsiä uutuuksia ja siirtää huomionsa, he voivat silti kokea haastavana siirtyä tehtävien välillä.

Tämä voi johtua vaikeuksista irrottautua nykyisestä tehtävästä, siirtyä henkisesti uuteen tehtävään ja käynnistää tarvittavat kognitiiviset ja käyttäytymiseen liittyvät muutokset.

Miten ADHD vaikuttaa moniajoon?

ADHD voi vaikuttaa merkittävästi moniajokykyyn. Moniajo vaatii huomion jakamista, tehtävien priorisoimista ja nopeaa painopisteen siirtämistä eri toimintojen välillä.

Tutkimus osoittaa, että ADHD:sta kärsivillä ihmisillä on vaikeuksia työmuistin, organisoinnin ja suunnittelun sekä vasteen eston kanssa (vaikeus hallita impulssejaan, ja he voivat toimia tai puhua ajattelematta).

Nämä ominaisuudet voivat vaikuttaa merkittävästi kykyyn säilyttää ja hallita tehtäviin liittyviä tietoja, jäsentää ja koordinoida tehtäviä sekä vastustaa impulsiivisia häiriötekijöitä moniajon aikana.

Vinkkejä tuottavuuden lisäämiseen ADHD:n avulla

Tässä on joitain vinkkejä tuottavuuden lisäämiseen, kun elät ADHD:n kanssa:

  • Luo jäsennelty rutiini: Luo päiväohjelma, joka sisältää tietyt työajat, tauot ja muut toiminnot.
  • Jaa tehtävät pienempiin, hallittaviin vaiheisiin: Suuret tehtävät voivat tuntua ylivoimaisilta ja johtaa viivyttelyyn. Niiden jakaminen pienempiin, paremmin hallittaviin vaiheisiin voi tehdä niistä vähemmän pelottavia ja helpompia käsitellä.
  • Käytä visuaalisia muistutuksia ja järjestelytyökaluja: Käytä visuaalisia vihjeitä, kuten kalentereita, tehtäväluetteloita tai tehtävätauluja, auttaaksesi pysymään järjestyksessä ja muistamaan tärkeät määräajat ja tehtävät.
  • Minimoi häiriötekijät: Luo keskittymiseen suotuisa ympäristö vähentämällä mahdollisia häiriötekijöitä. Tämä voi edellyttää hiljaisen työtilan etsimistä ja melua vaimentavien kuulokkeiden käyttöä.
  • Käytä ajastimia ja ajanestotekniikoita: Aseta ajastimet tai käytä Pomodoro-tekniikkaa (työskentely tietyn ajan ja sen jälkeen lyhyt tauko) jakaaksesi työ keskittyneisiin, hallittaviin intervalleihin.

Bottom line

Vaikka kaikille ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta, tutkimukset viittaavat siihen, että ADHD:n muuttuneet johto- ja huomioprosessit voivat asettaa haasteita useiden tehtävien tehokkaassa hallinnassa ja koordinoinnissa samanaikaisesti.

On tärkeää muistaa, että ADHD ei määrittele potentiaaliasi tai rajoita kykyäsi menestyä moniajomaailmassa. Vaikka matkan varrella saattaa olla haasteita, on ratkaisevan tärkeää omaksua ainutlaatuiset vahvuutesi, kuten luovuus, sopeutumiskyky ja joustavuus.

Lue lisää