Mikä on Ring of Fire ADD?

Ring of Fire ADD on ehdotettu ADHD:n alatyyppi, jolle on ominaista erottuva “tulirengas” -kuvio, jossa aivotoiminta lisääntyy SPECT-skannauksissa.

Yhden fotonin emissiotietokonetomografia (SPECT) -kuvaus on kuvantamistesti, jota käytetään aivojen toiminnan ja verenkierron vaihteluiden tunnistamiseen.

Ihmisille, joilla on tarkkaavaisuushäiriö (ADHD), SPECT-kuvauksella voi olla tärkeä rooli aivojen erillisten toimintamallien tunnistamisessa ja diagnoosin ja hoidon suunnittelun avustamisessa.

Tri Daniel Amen, tunnettu psykiatri ja aivojen kuvantamisen asiantuntija, on käyttänyt SPECT-kuvausta luokitellakseen ADHD:n seitsemään eri tyyppiin. Yksi näistä tyypeistä on Ring of Fire ADD, jolle on ominaista laajalle levinnyt ja jatkuva aivojen yliaktiivisuus.

Mikä on Ring of Fire ADD?

Ring of Fire ADD on yksi seitsemästä erillisestä ADHD-tyypistä, kuten psykiatri ja aivojen kuvantamisasiantuntija tohtori Daniel Amen on ehdottanut.

Se on nimetty SPECT-skannauksissa havaitun erottuvan aivojen toimintamallin mukaan, joka muistuttaa “tulirengasta”.

Ring of Fire ADD:lle on ominaista laaja valikoima vakavia ja usein arvaamattomia oireita, jotka johtuvat aivojen yleisestä yliaktiivisuudesta. Oireita ovat mm.

 • herkkyys aistiärsykkeille (melu, valo, kosketus)
 • nopea puhe
 • ahdistusta
 • usein haastavaa käyttäytymistä

ADD:n 7 tyyppiä

Aamen selittää seitsemän ADD-tyyppiä kirjassaan “Healing ADD”. Aivojen SPECT-skannauksiin perustuvat seitsemän tyyppiä ovat:

 • klassinen ADD
 • tarkkaamaton ADD
 • liian keskittynyt ADD
 • ohimolohko ADD
 • limbinen ADD
 • tulirengas ADD
 • ahdistunut ADD

On tärkeää huomata, että Amenin ADHD:n luokitusjärjestelmä on keskustelun aihe akateemisessa yhteisössä. Lisää tutkimusta tarvitaan näiden alatyyppien validoimiseksi.

Miksi käyttää ADD:tä ADHD:n sijaan?

Amen käyttää termiä “ADD” korostaakseen tilan välinpitämättömyyttä ja tunnustaa, että kaikkiin tarkkaavaisuuteen liittyvien häiriöiden alatyyppeihin ei liity hyperaktiivisuutta. Tämä lähestymistapa mahdollistaa erilaisten oireiden ja aivojen toiminnan vivahteikkaamman luokittelun.

On kuitenkin syytä huomata, että useimmat lääketieteen ammattilaiset ja diagnostiset kriteerit käyttävät nyt “ADHD:ta” kattaakseen sekä tarkkaavaiset että hyperaktiivis-impulsiiviset esitykset, tunnustaen, että oireet voivat vaihdella yksilöiden välillä.

Auttoiko tämä?

Onko Ring of Fire ADD diagnosoitavissa?

Ring of Fire ADD ei ole virallisesti tunnustettu ADHD:n alatyyppi valtavirran psykiatriassa. Sitä ei voitu diagnosoida, kun noudatettiin diagnostisten kriteerien kultastandardia, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5).

ADHD:n diagnosointiin kuuluu tyypillisesti kliininen arviointi, joka perustuu vakiintuneisiin diagnostisiin kriteereihin, eivätkä nämä alatyypit ole osa standardidiagnostiikkaprosessia.

Ring of Fire ADD oireita

Amenin kuvauksen mukaan Ring of Fire ADD:lle on ominaista laaja valikoima vakavia ja usein arvaamattomia oireita.

Jotkut näistä oireista voivat sisältää:

 • arvaamaton ja haastava käytös
 • herkkyys kosketukselle, melulle, valolle tai vaatteille
 • syklinen mieliala muuttuu korkeasta matalaan ja takaisin

 • jäykkä, joustamaton ajattelu
 • oppositiivinen uhma
 • käyttäytymisjaksot, joihin voi sisältyä ilkeitä, ilkeitä tai tunteettomia kommentteja, lisääntynyttä puheliasuutta tai lisääntynyttä impulsiivisuutta
 • vaativat asiat tietyllä tavalla
 • suurenmoista ajattelua
 • nopea puhe ja ajatukset
 • ahdistusta
 • ärtyneisyys

Ring of Fire ADD vs. kaksisuuntainen mielialahäiriö

Ring of Fire ADD voidaan joskus sekoittaa kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön samanlaisten oireiden vuoksi, erityisesti lapsilla.

Molemmat olosuhteet voivat sisältää ärtyneisyyttä, impulsiivisuutta ja aggressiivisuutta. Ne eroavat kuitenkin näiden oireiden johdonmukaisuudesta ajan myötä.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö ilmenee usein episodisina, voimakkaina mielialan vaihteluina, ja äärimmäisiä oireita seuraa tyypillisempiä jaksoja. Sitä vastoin Ring of Fire ADD -oireet ovat yleensä johdonmukaisempia.

On mahdollista, että jollakulla on molemmat sairaudet samanaikaisesti, mutta on ratkaisevan tärkeää erottaa ne toisistaan, jotta kullekin sairaudelle räätälöidään asianmukaista hoitoa.

Mikä aiheuttaa Ring of Fire ADD:n?

SPECT-skannauksissa havaittu “tulirengas” -kuvio on yhdistetty lisääntyneeseen aivotoimintaan koko aivokuoressa ja eri aivoalueilla.

Amen Clinicsin mukaan tämän yliaktiivisuuden uskotaan liittyvän tulehdukseen, infektioon tai allergioihin. Ring of Fire ADD voi myös liittyä kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön.

Sisään valtavirran tiedeyhteisötHe ehdottavat, että ADHD johtuu geneettisten ja ympäristötekijöiden yhdistelmästä, jolla on vahva taipumus esiintyä perheissä, erityisesti identtisten kaksosten keskuudessa.

Mahdollisia vaikuttajia ovat synnytystä edeltävät tekijät, kuten:

 • virusinfektiot
 • äidin tupakointi
 • äitien liikalihavuus ja raskausdiabetes
 • ravinteiden puutteet
 • alkoholille altistuminen

Vaikka jotkin etulohkon dopamiini- ja noradrenaliinireseptoreihin liittyvät aivomuutokset on yhdistetty ADHD:hen, tarvitaan lisää tutkimusta.

Ring of Fire ADD:n hoitovaihtoehdot

Amenin mukaan perinteiset piristävät lääkkeet voivat pahentaa Ring of Fire ADD:n oireita.

Hoito sisältää usein:

 • eliminaatiodieetti
 • lisäravinteet, jotka lisäävät välittäjäaineita, kuten GABA:ta ja serotoniinia

 • lääkkeet, kuten kouristuslääkkeet tai verenpainelääkkeet, kuten guanfasiini ja klonidiini vähentämään yleistä yliaktiivisuutta

Bottom line

Ring of Fire ADD on yksi ADHD:n alatyyppi, jonka psykiatri tohtori Daniel Amen on tunnistanut. Sille on ominaista yliaktiivisuus koko aivoissa, mikä johtaa useisiin haastaviin oireisiin.

Mitään Amenin alatyypeistä ei tällä hetkellä tunnisteta DSM-5-TR:ssä ja ne vaativat lisätutkimusta. Hänen lähestymistapansa korostaa kuitenkin ADHD:n monimutkaisuutta ja yksilöllisten hoitostrategioiden tarvetta.

Jos uskot, että sinulla on jonkinlainen ADHD, ota yhteyttä pätevään terveydenhuollon ammattilaiseen tarkan diagnoosin ja .

Lue lisää