Mikä on aikasokeus?

Aikasokeus on kognitiivinen tila, joka aiheuttaa vaikeuksia havaita ja hallita aikaa, mikä usein johtaa haasteisiin täsmällisyydessä ja suunnittelussa.

Huomaatko pystyväsi arvioimaan aikaa katsomatta kelloa, vaikka katsomisestasi onkin kulunut aikaa? Useimmilla henkilöillä, joilla on tyypillinen neurologia, on sisäinen “kello”, joka yleensä mittaa, kuinka paljon aikaa on kulunut.

Mutta joiltakin henkilöiltä, ​​kuten henkilöiltä, ​​joilla on tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriö (ADHD), puuttuu tämä luonnollinen ajankäyttötaju. Tätä kutsutaan usein “aikasokeudeksi”.

Aikasokeus voi vaikuttaa merkittävästi jokapäiväiseen elämääsi ja estää kykyäsi noudattaa määräaikoja, hallita vastuita ja suunnitella tehokkaasti.

Mitä aikasokeus on?

Aikasokeus ei ole muodollinen lääketieteellinen diagnoosi, vaan pikemminkin termi, jota käytetään kuvaamaan vaikeuksia, joita sinulla saattaa olla ajan tarkkaan havaitsemisessa ja hallinnassa.

Aikasokeudella voi olla vaikeuksia aikaan liittyvien tehtävien kanssa, kuten arvioida, kuinka kauan aktiviteetti kestää, pitää kiinni aikatauluista ja tunnistaa, milloin on tarkoituksenmukaista aloittaa tai lopettaa tehtävät.

Aikasokeus liittyy usein tiloihin, kuten ADHD ja autismispektrihäiriö (ASD).

Aikasokeuden oireet

Tässä on joitain yleisiä aikasokeuden oireita tai merkkejä:

 • Huono aika-arvio: Saatat usein ali- tai yliarvioida tiettyihin toimintoihin tarvittavan ajan, mikä johtaa ajanhallintaongelmiin.
 • Krooninen myöhästyminen: Saatat usein saapua myöhässä tapaamisiin, kokouksiin tai sosiaalisiin kokoontumisiin. Tämä on yleensä tahatonta ja turhauttavaa sekä sinulle että ympärilläsi oleville.
 • Viivyttely: Saatat lykätä tehtäviä, koska sinulla on vaikeuksia arvioida, kuinka paljon sinulla on aikaa.
 • Puuttuneet määräajat: Vaikeudet määräaikojen ja aikataulujen seuraamisessa voivat johtaa tapaamisten, toimeksiantojen tai muiden aikaherkkien sitoumusten menettämiseen.
 • Vaikeudet siirtymissä: Siirtymien hallinta toiminnasta toiseen voi olla haastavaa. Saatat kamppailla keskittymisen siirtämisen tai yhden tehtävän lopettamisen kanssa aloittaaksesi toisen.
 • Tuntuu, että aika kuluu liian nopeasti: Saatat kokea tunteen, että aika kuluu liian nopeasti, mikä johtaa ahdistukseen tai stressiin.
 • Vaikeus suunnitella eteenpäin: Sinulla voi olla vaikeuksia suunnitella tulevaisuutta, koska sinun on vaikea kuvitella ja valmistautua tuleviin tapahtumiin tai velvollisuuksiin.
 • Impulsiivisuus: Joissakin tapauksissa aikasokeus voi johtaa impulsiiviseen käyttäytymiseen, kuten päätösten tekemiseen ottamatta huomioon pitkän aikavälin seurauksia tai toimimiseen ilman suunnittelua.

Mitkä ovat esimerkkejä aikasokeudesta?

 • Peruuttamattomat tapaamiset: Sinulla on tärkeä lääkäriaika, mutta aikasokeus saa sinut uppoutumaan tehtävään. Tunnit kuluvat huomaamatta, ja tapaamisesta jää väliin, mikä johtaa rahan hukkaan ja joutumiseen sopia uudelleen.
 • Ylisitoutuminen: Edessäsi on kiireinen viikko, jolloin suostut auttamaan kollegaa, osallistumaan verkostoitumistapahtumaan, leipomaan koulun tapahtumaa varten ja auttamaan ystävääsi muutossa. Aikasokeus saa sinut aliarvioimaan, kuinka kauan nämä tehtävät kestävät. Seurauksena on, että olet stressaantunut, menetät tapaamisia ja kiristät suhteita liiallisen sitoutumisen vuoksi.
 • Ajantajun menettäminen: Kuvittele itsesi työskentelemässä projektin parissa. Aloitat aikomuksella omistaa siihen vain 30 minuuttia. Mutta kun imeydyt tehtävään, menetät ajantajun. Tunnit kuluvat, ja huomaat yhtäkkiä, että olet laiminlyönyt muut päivälle suunnitellut tehtävät.

Mikä aiheuttaa aikasokeutta?

Aikasokeutta ei täysin ymmärretä, ja tarkat syyt eivät ole selviä. Useat tekijät voivat kuitenkin vaikuttaa aikasokeuteen:

 • Taustalla oleva ADHD tai ASD: Ajan havainnointivaikeudet, kuten ajan tunne liikkuvan nopeammin ja vaikeudet aikaan liittyvissä tehtävissä, voivat olla keskeisiä oireita henkilöillä, joilla on ADHD tai autismikirjon sairaus.
 • Neurologiset tekijät: Erot aivojen rakenteessa ja toiminnassa – mukaan lukien etuotsakuori ja muut toimeenpanotoiminnasta vastaavat alueet – voivat vaikuttaa ajan havaitsemiseen. Esimerkiksi, todisteita ehdottaa, että ADHD:sta kärsivillä ihmisillä voi olla etukuoren toimintahäiriöitä, mikä liittyy ajan havainnointiin ja toimeenpanotoimintoihin.
 • Dopamiinin säätelyhäiriöt: Tutkimukset viittaavat siihen, että ADHD-potilailla havaitaan usein dopamiinin, huomioimiseen ja ajan havaitsemiseen liittyvän välittäjäaineen, säätelyhäiriöitä. Tämä voi vaikuttaa heidän kykyynsä mitata ajan kulumista tarkasti.
 • Kognitiivisen käsittelyn erot: Jotkut ihmiset voivat käsitellä tietoja epälineaarisella tai epätyypillisellä tavalla, mikä vaikeuttaa ajan tarkkaa mittaamista.

Onko aikasokeus ADHD:n oire?

Tutkimus viittaa siihen, että ADHD:sta kärsivillä ihmisillä on usein vaikeuksia arvioida aikaa ja he voivat kokea tunteen, että aika kuluu nopeasti ilman, että tehtäviä suoritettaisiin tehokkaasti.

Toinen arvostelu korostaa, että ajan havaitsemisongelmat jäävät usein huomiotta ADHD:n kognitiivisiksi oireiksi. Itse asiassa tutkimus viittaa siihen, että ajan havainnointi voi olla ADHD-oireiden ytimessä, jopa vaikuttaa käyttäytymiseen.

Kirjoittajat ehdottavat ajanhavaintoon liittyvien oireiden sisällyttämistä mielenterveyshäiriöiden diagnostisen ja tilastollisen käsikirjan (DSM) tuleviin tarkistuksiin.

Vinkkejä aikasokeuden hallintaan

Tässä on muutamia vinkkejä aikasokeuden hallintaan:

 • Käytä ajastimia ja hälytyksiä: Aseta puhelimeen tai kelloon hälytyksiä tai ajastimia muistuttamaan sinua tietyistä tehtävistä tai milloin on aika siirtyä uuteen toimintaan.
 • Luo visuaalisia aikatauluja: Luo visuaalisia aikatauluja tai tehtäväluetteloita, joissa on selkeät aikalohkot jokaiselle tehtävälle tai toiminnalle. Tämä voi auttaa sinua visualisoimaan päiväsi ja pysymään raiteilla.
 • Jaa tehtävät pienempiin vaiheisiin: Jaa suuremmat tehtävät pienempiin, paremmin hallittaviin vaiheisiin tietyillä aikarajoilla. Tämä voi helpottaa keskittymistä ja edistymisen seuraamista.
 • Käytä ajanhallintasovelluksia: Tutustu ajanhallintasovelluksiin ja -työkaluihin, jotka on suunniteltu auttamaan ihmisiä, joilla on ADHD- tai ajanhavaintohaasteita. Nämä sisältävät usein ominaisuuksia, kuten muistutuksia ja tehtäväluetteloita.
 • Aseta säännölliset rutiinit: Luo päivittäiset rutiinit ja noudata niitä mahdollisimman tarkasti. Johdonmukaisuus voi auttaa säätelemään sisäistä ajantajuasi.
 • Pysy tietoisena: Mindfulness voi auttaa sinua arvioimaan paremmin aikaa ja vähentämään ajan liukumisen tunnetta.
 • Ole tietoinen aikaa vievistä toiminnoista: Tunnista toiminnot tai tehtävät, joissa sinulla on taipumus menettää ajantaju helposti, ja varaa niille tietoisesti tietyt aikavälit aikataulussasi.

Aikasokeuden hoitovaihtoehdot

Aikasokeuden hoito voi sisältää seuraavat:

 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT): CBT voi auttaa sinua kehittämään parempia ajanhallintataitojasi ja parantamaan tietoisuuttasi aikaan liittyvistä haasteista.
 • ADHD-lääkitys: Todisteet viittaa siihen, että stimulanttilääkkeet parantavat ajan havaitsemista. Tämän uskotaan liittyvän aivojen dopamiinitasojen säätelyyn, koska dopamiinilla on rooli huomion ja ajan havaitsemisessa.
 • Terapeuttinen tuki: Työskentely ajanhallintaan ja johtoon erikoistuneen terapeutin tai valmentajan kanssa voi tarjota arvokasta ohjausta ja strategioita.

Bottom line

Aikasokeus, jolle on ominaista vaikeudet havaita ja hallita aikaa, vaikuttaa yksilöihin, joilla on erilaisia ​​sairauksia, kuten ADHD ja ASD. Se on monimutkainen tila, johon vaikuttavat sekä kognitiiviset että neurologiset tekijät.

Tietoisuus, strategiat ja joissakin tapauksissa lääkitys voivat auttaa vähentämään sen vaikutuksia ja parantamaan ajanhallintataitoja.

Lue lisää