Suolankorvikkeet vähentävät merkittävästi korkean verenpaineen riskiä

Suolankorvikkeet vähentävät merkittävästi korkean verenpaineen riskiä
Tutkimus osoittaa, että suolan korvikkeiden käyttö vähentää säännöllistä suolan saantia auttaa alentamaan korkeaa verenpainetta.

  • Liiallinen suolan kulutus on tunnettu riskitekijä korkean verenpaineen kehittymiselle.
  • Uusi tutkimus osoittaa, että tavallisen ruokasuolan vaihtaminen suolankorvikkeeseen voi auttaa säätelee verenpainetta vanhemmilla aikuisilla.
  • Suolankorvikkeet auttavat minimoimaan natriumin saantia ja lisäämään kaliumin saantia, jotka molemmat liittyvät terveeseen verenpainetasoon.

Suolan liikakäyttö on maailmanlaajuisesti sydän- ja verisuonisairauksien ja korkean verenpaineen aiheuttaja.

Uusi tutkimus osoittaa, että suolan korvikkeiden – maukkaita, vähemmän natriumia sisältävien elintarvikelisäaineiden – käyttö ruokasuolan sijaan auttaa vähentämään korkean verenpaineen riskiä.

Journal of the American College of Cardiology -lehdessä 12. helmikuuta 2024 julkaistussa artikkelissa havaittiin, että vanhemmilla aikuisilla, joiden verenpaine oli normaalia korkeampi ja jotka käyttivät suolankorviketta, oli pienempi korkea verenpaine. Heillä oli myös yleisesti alhaisempi verenpaine verrattuna ruokasuolaa käyttäviin.

Lisäksi matalan verenpaineen ilmaantuvuus, joka voi olla terveydellinen ongelma niille, joilla on terve verenpaine, oli lähes identtinen näiden kahden ryhmän välillä.

“Tämä tarkoittaa, että suolankorvike ei ole hyödyllinen vain verenpainetautia sairastaville ihmisille, mikä on osoitettu aiemmissa tutkimuksissa, vaan myös ihmisille, joilla on normaali verenpaine, ja että se on turvallista”, tohtori Yangfeng Wu, Ph.D., toiminnanjohtaja. Pekingin yliopiston kliinisen tutkimusinstituutin ja tämän tutkimuksen vanhempi kirjoittaja kertoi meille.

Suolakorvike vähentää korkean verenpaineen riskiä 40 %

Tämä tutkimus on tulos DECIDE-Salt-tutkimuksesta, joka on monikeskustutkimus, joka suoritettiin 48 vanhustenhoitolaitoksessa Kiinassa. Noin 75 % osallistujista oli miehiä, ja osallistujien keski-ikä oli 71 vuotta.

Koko tämän kaksivuotisen tutkimuksen ajan tutkijat halusivat nähdä, kuinka erilaiset suolaaloitteet vaikuttaisivat osallistujien verenpaineeseen.

2 × 2 -tekijämallissa verrattiin tavallista suolan saantia ja asteittain rajoitettua suolan saantia tavalliseen suolaan tai suolan korvikkeeseen.

Suolakorviketta saaneiden osallistujien verenpaine parani.

Näiden löydösten tutkimiseksi edelleen tutkijat halusivat nähdä, kuinka suolankorvike vaikuttaisi vain henkilöihin, joiden verenpaine on alle 140/90 mmHg.

Tähän tutkimukseen osallistui noin 600 osallistujaa, jotka jaettiin tasaisesti kahteen ryhmään: yksi ryhmä, joka sai tavallista suolaa ja toinen ryhmä, joka sai suolankorviketta.

Osallistuakseen tutkimukseen osallistujien verenpainelukeman oli oltava alle 140/90 mmHg, jotta he vastasivat tutkimuksen tekijöiden “normaalin” verenpainetarpeen, eivätkä he voineet ottaa verenpainelääkitystä.

On kuitenkin tärkeää huomata, että ihanteellinen verenpainearvo on 120/80 mmHg. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mukaan kaikki tämän arvon ylittävät arvot katsotaan riskialttiiksi tai prehypertensiivisiksi.

Tämän tutkimuksen kahden vuoden aikana tutkijat havaitsivat, että suolan korvikeryhmän osallistujat saivat 40 % vähemmän todennäköisemmin korkean verenpaineen kuin suolaryhmässä.

Suolakorviketta käyttävillä todettiin 60 uutta korkean verenpaineen tapausta, kun suolaa käyttävillä 95 tapausta.

Samaan aikaan matalan verenpaineen esiintymiset olivat suunnilleen tasaisia: suolan korvikeryhmässä 16,6 % ja suolaryhmässä 11,7 %. Tutkijat eivät pitäneet löytöä tilastollisesti merkitsevänä.

Keskimääräinen verenpainearvo näiden kahden ryhmän välillä oli tärkeä. Perusarvoon verrattuna suolankorvikeryhmässä systolinen verenpaine laski keskimäärin 8 pistettä ja diastolinen verenpaine väheni, mutta silti merkitsevästi 2 pistettä.

“Tämä tutkimus osoitti, että keskimääräinen verenpaine nousi tavallisessa suolakontrolliryhmässä, mutta pysyi ennallaan suolankorvikeryhmässä”, tohtori Wu selitti.

Kirjoittajat huomauttavat, että suolankorvike näytti estävän verenpainetta nousemasta sen sijaan, että se aiheuttaisi verenpaineen laskua. Tämä ero auttaa selittämään, miksi matalan verenpaineen esiintyminen pysyi suunnilleen samana.

Pitäisikö suolan saantia vähentää?

Suolan kulutus on yhdistetty korkeaan verenpaineeseen ja muihin negatiivisiin terveysvaikutuksiin, kuten:

  • sydänkohtaus
  • aivoverenkiertohäiriö (halvaus)
  • munuaisvaurio
  • osteoporoosi

Kasvavat todisteet osoittavat, että suolan korvikkeet voivat olla halpa ja tehokas tapa vähentää suolan saantia.

Tämän tutkimuksen oheisessa pääkirjoituksessa tohtori Rik Olde Engberink, Ph.D., Amsterdamin yliopiston UMC:n tutkija, tarkasteli suolankorvikkeiden laajamittaisen käytön mahdollisia kansanterveysvaikutuksia. Hän kirjoitti, että yritykset rajoittaa suolan saantia maailmanlaajuisesti ovat olleet “epäonnistunut strategia”, ja huomautti, että suolan korvaaminen on “houkutteleva vaihtoehto”.

”Ihannetapauksessa ihmisten tulisi valita supermarketista oikeat tuotteet, jotka sisältävät vähän suolaa, eikä lisätä suolaa itse. Tohtori Engberink kertoi meille.

“Tämä on kuitenkin ihmisille vaikeaa. Haluaisin, että potilaani söisivät vähemmän kuin 5 grammaa suolaa sen sijaan, että söisivät 10 grammaa suolankorviketta”, hän sanoi.

Piilotettu suola elintarvikkeissa

Natriuminkulutuksella on vähemmän tekemistä pöydän suolapuristimen kanssa, vaan paljon enemmän sen kanssa, miten elintarvikkeet käsitellään nykyään.

Vain noin 10 % natriumin saannista tulee suolapuristimesta, valtaosa tulee jalostetuista, jalostetuista ruoista ja ulkona syömisestä.

Kristin Kirkpatrick, rekisteröity ravitsemusterapeutti Cleveland Clinicistä, kertoi meille, että hän suosittelee prosessoitujen elintarvikkeiden välttämistä ja suolan korvaamista yrteillä ja juurilla.

”Ultraprosessoidut ruoat sisältävät usein erittäin paljon suolaa. Suolankorvikkeilla voi olla roolinsa”, hän sanoi.

Mikä on ihanteellinen natriumin saanti päivässä?

Suolaa ja natriumia käytetään usein vaihtokelpoisina, mutta on tärkeää tietää ero.

Ruokasuola koostuu natriumkloridista, josta noin 40 % on natriumia ja 60 % kloridia. Tietyssä suolamäärässä, esimerkiksi ruokalusikalla, on siis natriumia vain 40 %, minkä vuoksi päivittäiset suolan saannin suositukset poikkeavat natriumin saannista.

Maailman terveysjärjestö suosittelee nauttimaan alle 2000 milligrammaa natriumia tai 5 grammaa suolaa päivittäin. Maassamme suositellaan alle 2300 mg natriumia päivässä.

Natrium ei myöskään tule yksinomaan suolasta, sitä löytyy myös säilöntäaineista, kuten natriumnitraatista ja ruokasoodasta.

Erilaisia ​​suolan korvikkeita

Toisaalta suolan korvikkeet, kuten tutkimuksessa käytetty, korvaavat osan natriumpitoisuudesta toisella kivennäisaineella, kaliumilla, sekä aromeilla, kuten sienellä, sitruunalla, yrteillä tai merilevällä.

DECIDE-Salt-kokeessa suolan korvike koostui 62,5 % natriumkloridista, 25 % kaliumkloridista ja 12,5 % kuivatuista elintarvikearomeista.

Suolankorvikkeilla on myös kaksinkertainen hyöty vähentämällä natriumin saantia ja lisäämällä kaliumin saantia – molempien on osoitettu parantavan verenpainetta.

“Kaliumilla rikastetun suolan korvikkeen käyttö vähentää natriumin saantia ja lisää kaliumin saantia samanaikaisesti, ja sillä on “kaksinkertainen vaikutus” verenpaineen alentamiseen ilman suuria muutoksia elämäntottumuksiin”, tohtori Wu sanoi.

Lue lisää