Mikä on ADHD:n ja tylsyyden välinen suhde?

ADHD-ikävystyminen voi tuntua erityisen turhauttavalta ja johtaa levottomuuden tunteeseen.

Jos sinulla on tarkkaavaisuushäiriö (ADHD), saatat tuntea kyllästyväsi helpommin kuin muut, varsinkin kun asiat eivät ole tarpeeksi haastavia. Tämä voi aiheuttaa päivittäistä turhautumista ja vaikeuttaa keskittymistä ja motivaatiota.

ADHD:n ja tylsyyden välisen yhteyden ymmärtäminen voi auttaa sinua kehittämään strategioita sen vaikutusten hallitsemiseksi ja minimoimiseksi elämääsi.

Ovatko ADHD:sta kärsivät ihmiset alttiimpia ikävystymiselle?

ADHD-potilaat tarvitsevat yleensä korkeampaa stimulaatiotasoa, ja heillä on usein vaikeuksia ylläpitää huomiota. Tämä voi saada arkipäiväiset tai toistuvat tehtävät tuntumaan erityisen ikäviltä ADHD:sta kärsiville ihmisille, mikä lisää heidän ikävystymisherkkyytensä.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden tylsyyden ja keskittymisvaikeuksien välillä. Vuoden 2020 tutkimuksessa havaittiin vahva yhteys ADHD:n ja “piirteen tylsyyden” välillä, jolloin joku on altis tylsyydelle.

Vuonna 2016 tehdyssä tutkimuksessa havaittiin myös, että ihmisillä, joilla on ikävystyminen, on myös todennäköisemmin ongelmia huomion säilyttämisessä, mikä voi johtaa entisestään tylsisyyden tunteisiin.

Tarvitsevatko ADHD-potilaat enemmän stimulaatiota?

Taistellakseen tylsyyden ja levottomuuden tunteita vastaan ​​ADHD-potilaat etsivät usein erittäin stimuloivaa toimintaa. Tämä johtuu osittain aivojen palkitsemis- ja motivaatiojärjestelmän säätelyhäiriöistä.

ADHD-aivot etsivät aktiivisesti stimulaatiota nostaakseen dopamiinitasoja nopeasti ja intensiivisesti, mikä johtaa nautinnollisten palkkioiden tavoittelemiseen eräänlaisena itselääkityksenä. Tämä on jonkin verran samanlaista kuin aivot toimivat riippuvuudesta kärsivillä ihmisillä.

Itse asiassa, tutkimusta viittaa siihen, että yli 23 prosentilla päihdehäiriöön (SUD) hoitoa hakevista ihmisistä on ADHD.

Onko tylsyys ADHD:n oire?

Tylsyyttä ei pidetä virallisena ADHD:n oireena mielenterveyshäiriöiden diagnostiikka- ja tilastokäsikirjan, 5. painoksen, tekstiversion (DSM-5-TR) diagnostisten kriteerien mukaan.

Mutta ADHD-potilaat kokevat usein lisääntynyttä levottomuutta ja vaikeuksia ryhtyä toimiin, joita he pitävät epäkiinnostavina tai eivät tarpeeksi stimuloivia, mikä voi johtaa tylsyyden tunteeseen.

Miltä kyllästyminen ADHD:n kanssa tuntuu?

Jos sinulla on ADHD, tylsyys voi tuntua erityisen turhauttavalta ja kiihottavalta. Se voi ilmetä levottomuutena, voimakkaana haluna osallistua stimuloivaan toimintaan tai vaikeuksina keskittyä tehtäviin, joita pidät epämiellyttävinä.

ADHD aiheuttaa usein tyytymättömyyden tunnetta ja jatkuvaa uutuuden ja stimuloinnin tarvetta pysyäksesi mukana tekemässäsi ja estääksesi tylsyyden tunteen.

Mitkä ovat tylsyyden suvaitsemattomuuden seuraukset?

Tylsyyden suvaitsemattomuus – kyvyttömyys sietää ikävystymisen tunteita – voi vaikuttaa tuottavuutesi ja kykyysi suorittaa tehtävä. Yksilöt, joilla on tylsyyttä suvaitsevaisuus, kokevat usein epämukavuutta, levottomuutta tai voimakasta halua paeta tylsiä tai ärsyttämättömiä tilanteita.

Tylsyyden suvaitsemattomuus voi edistää impulsiivisuutta ja voimakkaiden tai uusien kokemusten etsimistä näiden tunteiden lievittämiseksi. Tämä voi mahdollisesti johtaa riskinottokäyttäytymiseen tai ulkoisiin ärsykkeisiin turvautumiseen tyytyväisyyden saamiseksi.

Vinkkejä ikävystymisen sietämiseen ADHD:n kanssa

Jos sinulla on ADHD, on tärkeää työskennellä tylsyyden hetkien avulla keskittymisen parantamiseksi, sietokyvyn parantamiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi.

Tässä muutamia vinkkejä tylsyyden selvittämiseen:

Luo päivittäinen rutiini tai aikataulu

Strukturoidun rutiinin luominen voi auttaa luomaan organisoitumisen ja vakauden tunteen. Aseta tietyt ajat aktiviteetteille, kuten heräämiselle, ruokailuille, työ- tai opiskelujaksoille, liikunnalle ja vapaa-ajalle.

Tämä voi auttaa sinua hallitsemaan paremmin aikaasi, tehtäviäsi ja vastuutasi, mikä lisää tehokkuutta ja lisää onnistumisen tunnetta.

Harjoittele mindfulnessia ja itsetietoisuutta

Kehitä mindfulness-tekniikoita tarkkaillaksesi ja hyväksyäksesi tylsisyyden tunteesi tuomitsematta. Kasvata itsetietoisuutta tunnistaaksesi, milloin tylsyys ilmaantuu, ja tutkia terveellisempiä tapoja vastata siihen.

Etsi haastavia aktiviteetteja

Etsi aktiviteetteja, jotka tarjoavat haastetta ja uutuutta pitääksesi mielesi aktiivisena. Tämä voi sisältää harrastuksia, pelejä, pulmia tai luovia projekteja, jotka herättävät kiinnostuksesi ja tarjoavat täyttymyksen tunteen.

Kehitä erilaisia ​​kiinnostuksen kohteita

Viljele erilaisia ​​kiinnostuksen kohteita ja harrastuksia. Tällä tavalla, kun jokin aktiviteetti muuttuu vähemmän stimuloivaksi tai menettää vetovoimansa, sinulla on muita vaihtoehtoja tutkia. Erilaiset kiinnostuksen kohteet voivat auttaa estämään liiallista ikävystymistä ja pitämään sinut mukana.

Bottom line

Tylsyys on yleinen piirre ADHD-potilailla, mikä johtuu usein alhaisista dopamiinitasoista ja lisääntyneestä stimulaation tarpeesta.

Mutta toteuttamalla strategioita, kuten päivittäisen rutiinin ylläpitäminen, haastava toiminto ja monipuoliset kiinnostuksen kohteet, voit tehokkaasti navigoida ja voittaa tylsyyden, mikä voi lisätä tuottavuuttasi ja täyttymyksen tunteita.

Lue lisää